Privacy & Cookies

Privacyverklaring MONVY

Laatst bijgewerkt: 07 november 2023

Introductie

Dit is de privacyverklaring van MONVY. MONVY hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt deze op een zorgvuldige en veilige manier. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen, en met wie we deze gegevens kunnen delen. MONVY conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de wet is DEBITEURNET BV, handelend onder de naam MONVY. MONVY is gevestigd te Forest aan de Avenue Brugmann 92 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0769.274.930.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MONVY verzamelt en verwerkt van bezoekers van onze websites en gebruikers van onze diensten en producten. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Indien u jonger bent dan 16 jaar, mag u alleen persoonsgegevens op onze website invullen met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring heeft gelezen. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens op onze website in te vullen zonder deze toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens op websites van derden die via hyperlinks toegankelijk zijn. MONVY is ook niet verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Gegevens via de website (www.monvy.com):We verzamelen gegevens over uw websitebezoek, inclusief het gebruik van cookies. Daarnaast verzamelen we gegevens die u achterlaat via het contactformulier, zoals personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om te reageren op uw bericht.

Gegevens bij het aanmaken van een account:Indien u een account aanmaakt op een van de applicatie-omgevingen van MONVY (https://app.monvy.com/register, https://app.monvy.com/login en https://app.monvy.com/onboarding), verzamelen we inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw websitebezoek (inclusief cookies). Deze gegevens gebruiken we voor identificatie en om contact met u op te nemen voor de uitvoering van onze dienstverlening. We kunnen ook contactgegevens gebruiken om u te informeren over ontwikkelingen en producten via nieuwsbrieven.

Gegevens van debiteuren van klanten van MONVY:Voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerken we gegevens van debiteuren van onze klanten, waaronder personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgedrag en communicatie tussen debiteuren en klanten van MONVY.

Bij websitebezoeken:We analyseren statistieken van websitebezoeken. We hebben analytische software ingesteld volgens de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens om uw privacy te beschermen. We maken gebruik van de dienst Leadinfo uit Rotterdam, die bedrijfsnamen en -adressen toont op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies

We maken gebruik van verschillende soorten cookies, waaronder:

  • Functionele of noodzakelijke cookies: Deze vergemakkelijken het inloggen op onze website en onthouden uw instellingen en voorkeuren.
  • Analytische cookies: Deze worden gebruikt om websitebezoeken te onderzoeken en ons inzicht te geven in hoe u onze website gebruikt. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.
  • Tracking pixels: In de e-mails die namens onze klanten naar debiteuren worden verzonden, gebruiken we tracking pixels om te registreren of een e-mail is ontvangen en geopend.

U kunt cookies verwijderen en blokkeren via de browserinstellingen, maar dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijnen van cookies worden vermeld in het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Uw gegevens blijven bewaard zolang uw account actief is. Als u uw account beëindigt of gedurende 3 jaar geen gebruikmaakt van https://app.monvy.com/login, worden de gegevens verwijderd.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

MONVY kan persoonsgegevens delen met derde partijen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Deze partijen zijn onder andere IT-partners voor hosting en onderhoud van de website, partners wiens cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software we op de website gebruiken, en andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten. MONVY waarborgt dat deze derden de gegevens verwerken volgens deze privacyverklaring en alleen voor het overeengekomen doel.

MONVY verkoopt, verspreidt of least uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden voor direct marketingdoeleinden. Alleen als MONVY wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In dergelijke gevallen worden passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

MONVY neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik. We versleutelen gegevens die via de website worden ingevoerd met behulp van een Secure Socket Layer (SSL) verbinding en slaan gegevens op beveiligde servers op. Als we met derde partijen samenwerken, hebben we duidelijke afspraken om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment inzage te vragen in uw persoonsgegevens, en u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met de wet worden verwerkt. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw toestemming voor de verwerking in te trekken. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Binnen een aangemaakt account kunt u bepaalde gegevens op elk gewenst moment wijzigen, en als u bent aangemeld voor een nieuwsbrief, bevat elke nieuwsbrief instructies om u af te melden.

Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat het ons dan weten zodat we actie kunnen ondernemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen, bezwaren, verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:

  • Email: backoffice@monvy.com
  • Vestiging België (Hoofdkantoor): Avenue Brugmann 92, 1190 Forest
  • Vestiging Nederland: Loosbroekseweg 45, 5388 VM Nistelrode